swMenuFree


bridge1.jpgbridge2.jpgbridge3.jpgbridge4.jpgbridge5.jpgbridge6.jpgbridge7.jpg

ΑΘΛ. / ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σημείο αναφοράς και σύγκρισης στο σχεδιασμό τέτοιων φυλάξεων.

Read more: ΑΘΛ. / ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

MARITIME SECURITY

Συστήματα και Υπηρεσίες Ασφαλείας MARITIME SECURITY

Read more: MARITIME SECURITY

ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΙΟΥ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Αναλαμβάνουμε τη φύλαξη ολόκληρου χωριού η οικισμού

Read more: ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΙΟΥ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Βασικές Πρώτες Βοήθειες

Ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα, φροντίζουμε ώστε οι υπάλληλοι μας να παρακολουθούν ανά 6μηνο πλήρες κύκλο εκπαιδεύσεως,  προκειμένου να ενημερώνονται πάνω σε όλες τις νεότερες εξελίξεις σχετικές με όλα τα θέματα ασφάλειας. Εξασφαλίζεται έτσι η διαχρονική καταλληλότητα του απασχολούμενου προσωπικού, η αποδοτικότητα του στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος-κινδύνου δύναται να προκύψει και η ικανότητά του στην περιφρούρηση των αγαθών των πελατών μας.

 

Στα πλαίσια της βασικής τους εκπαίδευσης, φροντίζουμε ώστε οι υπάλληλοι μας να συμμετέχουν σε σεμινάρια που διοργανώνει η εταιρία:


Σκοπός του σεμιναρίου αυτού, που διενεργείται με τη συνδρομή του τοπικού παραρτήματος του Ε.Κ.Α.Β., είναι να αποκτήσει το προσωπικό ασφαλείας βασικές γνώσεις στην παροχή πρώτων βοηθειών και αντιμετώπισης ατυχημάτων στο χώρο εργασίας.

Νέο τμήμα εκπαίδευσης διάσωσης και Ά Βοηθειών

Η HUMAK SECURITY θέλοντας να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας, καλύπτει όλο το φάσμα ακόμα και των πιο ειδικών αναγκών των πελατών της, πρωτοπόρησε στον ελλαδικό χώροδημιουργώντας ένα νέο τμήμα εκπαίδευσης διάσωσης και Ά Βοηθειών,υποστήριξης και κάλυψης σε πρωτοβάθμιο υγειονομικό  επίπεδο,όλο το προσωπικό που αποτελεί είναι άρτια εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από το Ε.Κ.Α.Β,Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό,Πολιτική Προστασία

Όραμα και Αξίες

 Η φιλοσοφία η οποία έχει αναπτύξει η εταιρεία μας και η βάση της οποίας πορεύεται με μεγάλη

 

επιτυχία στον χώρο όλα αυτά τα χρονιά βασίζεται στην ανάπτυξη και την χρήση νέων τεχνολογιών καθώς και στην προσεκτική επιλογή και συχνή εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού της.

 

Στόχοι μας είναι:

  • Η ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τούς πελάτες μας και η εξέλιξη της σχέσης αυτής πέρα από τα στενά όρια μιας πελατειακής σχέσης καθώς έχουμε καταφέρει να κατανοήσουμε σε βάθος της ανάγκες τους και τις ανησυχίες τους, καθώς καλούμεθα να προστατεύσουμε κάτι παραπάνω από υλικά αγαθά, τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής όπως ακόμα και ανθρώπινες ζωές, δίνοντας μας έτσι τη δυνατότητα να βλέπουμε τον πελάτη με σεβασμό.
  • Η εξέλιξη των τεχνολογιών μας ούτως ώστε να αυξηθούν και να εξελιχθούν οι λύσεις που σας προτείνουμε.
  • Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές και αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας.
  • Ο συνδυασμός τόσο του ανθρωπίνου παράγοντα όσο και της τεχνολογίας έτσι ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και να επεκτείνουμε τους ορίζοντες μας, οπού εσείς μας ζητήσετε.

 

Έμψυχο Δυναμικό & Επιλογή Προσωπικού

Το Τμήμα Προσωπικού έχει οργανωθεί και έχει εκπαιδευτεί με σκοπό να
 
ανταποκριθεί και στις πιο δύσκολες απαιτήσεις των πελατών μας 
 
Έχουμε ειδικευθεί στις μεθόδους αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων δίνοντας 
 
έμφαση στην εξομοίωση και στην άμεση ανταπόκριση και διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων.
 
Μπορούμε να προσαρμόσουμε, να σχεδιάσουμε και να καλύψουμε οποιαδήποτε άλλη 
 
επαγγελματική δραστηριότητα μας ζητηθεί. Η πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού 
 
ιδιωτικής ασφάλειας περιλαμβάνεται στις λειτουργίες του Security Management, σύμφωνα 
 
με τους Ursic και Pagano (1974). Η τελική επιλογή προσωπικού ασφάλειας θεωρείται μία 
 
από τις σημαντικότερες διοικητικές υπευθυνότητες (Wilsonand McLaren, 1977). Από την 
 
πρώτη εποχή της οργάνωσης της ιδιωτικής ασφάλειας στις ΗΠΑ (1600 - 1850, σύμφωνα με 
 
τους Eldefonso και Sullivan) επισημάνθηκε η ανάγκη θέσπισης βασικών προαπαιτούμενων 
 
από πλευράς φυσικής και διανοητικής κατάστασης, όσων θα επιλέγονταν ως προσωπικό 
 
ιδιωτικής ασφάλειας. Το θέμα αποτέλεσε αντικείμενο πρώτης προτεραιότητας από την 
 
έναρξη της περιόδου της αλματώδους ανάπτυξης της βιομηχανίας της ιδιωτικής ασφάλειας, 
 
που τοποθετείται μεταξύ 1967 και 1982, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα του Jackson και 
 
τις παρατηρήσεις του Chiaramonte (σχετ. STEYN, 1998: Πανεπιστήμιο UNISA).
 
Προφίλ προσωπικού ασφαλείας
 
> Έλληνας υπήκοος.
 
>Ειδική άδεια του Ν.2518/97. Κατάρτιση 105 ωρών.
 
> Λευκό ποινικό μητρώο.
 
>Φυσική ευγένεια.
 
> Αποφυγή καπνίσματος.
 
>Γνώση αυτοάμυνας – αυτοπροστασίας (Σεμινάρια).
 
>Άριστη αντίδραση στις επικίνδυνες καταστάσεις στις οποίες καλούνται να επέμβουν.
 
• Πειθαρχία – Αντίληψη – Υπακοή.
 
• Γνώση Πρώτων Βοηθειών.
 
• Άριστη γνώση χειρισμού μέσων πυρόσβεσης.
 
• Γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικών).
 
HUMAK SECURITY 5
 
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Το ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ λειτουργεί έτσι ώστε γίνετε: 
 
 >Σωστή Επιλογή προσωπικού ασφαλείας
 
 >Οργάνωση και Εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας
 
 >Εξειδίκευση προσωπικού ασφαλείας - Έλεγχος προσωπικού ασφαλείας
 
 >Εξοπλισμός προσωπικού ασφαλείας
 
Ο φύλακας ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους υπευθύνους της εταιρίας 
 
HUMAK SECURITY (επόπτες, αρχιφύλακες), ενώ σε ειδικούς επισημασμένους χώρους θα 
 
τοποθετηθούν ειδικά κλειδιά ελέγχου αύλακος (ρολόι περιπόλου) για την επισήμανση και τον 
 
έλεγχο της ακριβής ώρας της περιπολίας. Καθημερινά συμπληρώνει την ειδική αναφορά 
 
φύλακας όπου αναγράφονται οι ώρες περιπολίας, καταγράφει τα αξιοσημείωτα γεγονότα που 
 
έχουν συμβεί κατά την περιπολία.