swMenuFree


bridge1.jpgbridge2.jpgbridge3.jpgbridge4.jpgbridge5.jpgbridge6.jpgbridge7.jpg

Συστήματα και Υπηρεσίες Ασφαλείας MARITIME SECURITY

Συστήματα και Υπηρεσίες Ασφαλείας MARITIME SECURITY

 

Η HUMAK SECURITY. παρέχει επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας σε ναυτιλιακές εταιρείες που κινδυνεύουν από πειρατικές επιθέσεις κατά το ταξίδι τους . Στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων, κατάλληλα εκπαιδευμένα και σεβόμενα τους διεθνείς κανόνες και τη σημαία του πλοίου, μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά επιθέσεις στη θάλασσα. Μέριμνά τους, η ασφάλεια του πλοίου, και των εμπορευμάτων. Αλλά πρωτίστως η σωματική και ψυχική υγεία του πληρώματος.