swMenuFree


bridge1.jpgbridge2.jpgbridge3.jpgbridge4.jpgbridge5.jpgbridge6.jpgbridge7.jpg

ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΙΟΥ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Αναλαμβάνουμε τη φύλαξη ολόκληρου χωριού η οικισμού

 

24 ΩΡΗ 16 ΩΡΗ 8ΩΡΗ ΠΕΡΙΠΟΛΟΥΜΕΝΗ ΦΥΛΑΞΗ ΛΟΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Η ΟΙΚΙΣΜΟΥ  με ειδικό αυτοκίνητο σήματα και διακριτικά 24 ωρη περιπολία από ένστολους φύλακες σύνδεση με κεντρικό σταθμό