swMenuFree


bridge1.jpgbridge2.jpgbridge3.jpgbridge4.jpgbridge5.jpgbridge6.jpgbridge7.jpg

HUMAK SECURITY EXECUTIVE SECURITY SERVICES V.I.P

H ''HUMAK SECURITY'' είναι ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε) επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας

(Ι.Ε.Π.Υ.Α), αδειοδοτημένη από το υπουργείο εξωτερικών. Παρέχουμε ποιοτικές και

αποτελεσματικές λύσεις στην Αθήνα, στο Νομό Φθιώτιδας και σε ολόκληρη την Ελλάδα,

εισάγοντας καινοτόμα συστήματα και νέες αντιλήψεις στο χώρο της ασφάλειας.

Η εταιρία ''HumaK'' αποτελείται από υψηλά στελέχη, εκπαιδευμένα στελέχη που

δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας. Η εμπειρία, σε συνδυασμό με την άριστη

εκπαίδευσή τους, μας δίνει τη δυνατότητα να εγγυηθούμε το ανώτερο δυνατό επίπεδο

επαγγελματισμού, διακριτικότητας και εμπιστοσύνης. Επίσης το ευρύ δίκτυο συνεργατών

που διαθέτουμε, τόσο στη Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, μας δίνει τη δυνατότητα να

καλύψουμε όλες τις παραμέτρους της επιχείρησής σας. Οι υπηρεσίες της ''Humak'' είναι

προσαρμοσμένες στις δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες και περιστάσεις, περιλαμβάνουν ένα ευρύ

φάσμα δραστηριοτήτων, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Δέσμευση της εταιρίας μας είναι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας και να

ικανοποιήσουμε απόλυτα της απαιτήσεις σας. Στόχος είναι να υπερβούμε της προσδοκίες σας

και να γίνουμε ο πιο έμπιστος συνεργάτης. Εταιρικό Προφίλ. Πατήστε εδώ

Η HUMAK SECURITY κάτοχος ISO 9001:2000/ΕΝ ISO 9001:2000 

(Ι.Ε.Π.Υ.Α)AΡ .ΑΔ. 3015/39/60/2834-σ ́

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ

Κάθε στατική φύλαξη έχει ιδιαιτερότητες και ευαίσθητα σημεία.

Read more: ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΦΥΛΑΞΕΙΣ VIP / ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Σχεδιάζουμε με κάθε λεπτομέρεια την φύλαξη - συνοδεία.

Read more: ΦΥΛΑΞΕΙΣ VIP / ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ

Εξασφαλίζουμε την ασφαλή διεξαγωγή οποιασδήποτε εκδήλωσης.

Read more: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ

Ασφαλείας Υπηρεσίες

ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρείες σε όλη την Ελλάδα έχουν εμπιστευτεί την ασφάλεια των χώρων τους στην 
HUMAK Security 
Προτεραιότητα της HUMAK Security είναι, εκτός από την πλήρη φύλαξη του χώρου, ο αποτελεσματικός έλεγχος της κίνησης, η διευκόλυνση της πρόσβασης εργαζομένων και επισκεπτών ( reception duties ) και η διατήρηση της ομαλής ροής σε εισόδους και εξόδους. 
Οι ανάγκες του χώρου σε ασφάλεια αναλύονται εξονυχιστικά από την HUMAK Security και το πλάνο ασφάλειας που καταρτίζεται, απαντά σε κάθε πιθανό σενάριο κινδύνου. Το προσωπικό της HUMAK Security εκπαιδεύεται με βάση τις ανάγκες κάθε χώρου σε ασφάλεια. Πολύ σημαντική θεωρείται η εξοικείωση με το περιβάλλον, αλλά και με τις δραστηριότητες του κάθε πελάτη.

ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ 
HUMAK Security διαθέτει από το 1991 ιδιόκτητο Κεντρικό Σταθμό Λήψης Σημάτων Συναγερμού και Τηλεπαρακολούθησης Εικόνας με τον οποίο παρακολουθεί, ελέγχει και αρχειοθετεί σε 24ωρη βάση χιλιάδες σήματα από συναγερμούς και συστήματα CCTV που είναι εγκατεστημένα σε εταιρείες, τράπεζες, δημόσια κτίρια, κατοικίες, καταστήματα, κ.τ.λ. Το κέντρο λήψης σημάτων λειτουργεί όλο το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 

Οι ενέργειες που εκτελεί ο Κεντρικός Σταθμός της HUMAK Security για λογαριασμό των πελατών είναι οι εξής:

Ελέγχει τον χειρισμό ενεργοποίησης - απενεργοποίησης του συστήματος  συναγερμού, ενημερώνοντας εγγράφως κάθε μήνα τον συνδρομητή για τις ημέρες και ώρες χειρισμού των συστημάτων αυτών

Ενεργοποιείται η υπηρεσία της άμεσης επέμβασης της HUMAK Security με συνέπεια την άφιξη περιπολικού στην εγκατάσταση από όπου έχει λάβει σήμα συναγερμού

Ενημερώνει και κινητοποιεί τις αρμόδιες Αρχές  
(Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ,κ.λ.π.). Σε κάθε σήμα 
που λαμβάνει ενημερώνεται παράλληλα ο συνδρομητής 
πριν και μετά τον έλεγχο της αρμόδιας Αρχής.

ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 
Η HUMAK Security διαθέτει στόλο ασυρματοφόρων οχημάτων και μοτό που επεμβαίνουν άμεσα σε περιπτώσεις συναγερμών. Η υπηρεσία της άμεσης επέμβασης καλύπτει καθημερινά  και κατα την διάρκεια του σαββατοκύριακου και αργιών σε 24ωρη βάση.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Η HUMAK Security διαθέτοντας ένα πολυδύναμο τεχνικό τμήμα υποστήριξης στελεχωμένο από έμπειρο, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό είναι σε θέση να εφαρμόσει κάθε σχέδιο μελέτης φύλαξης με ηλεκτρονικά μέσα σε οποιοδήποτε χώρο. Το προσωπικό, το οποίο απαρτίζει το τεχνικό τμήμα εφαρμογής και συντήρησης, υποστηρίζεται από όλα τα κατάλληλα μέσα (οχήματα-ειδικά εργαλεία-ηλεκτρονικές συσκευές) ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα και ποιοτικά σε κάθε ανάγκη εφαρμογής η παροχής υπηρεσίας. Η HUMAK Security στον τομέα των τεχνικών έργων έχοντας σαν κύριο μέλημα την παρακολούθηση της τεχνολογικής εξέλιξης φροντίζει πάντα για την απαραίτητη ενημέρωση-εκπαίδευση στα σύγχρονα συστήματα με συνεχή σεμινάρια τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό. Η αμεσότητα στην υποστήριξη και συντήρηση των συστημάτων αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό του τρόπου δράσης της HUMAK Security , ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί όλο το 24ώρο σε οποιοδήποτε εγκατεστημένο σύστημα ασφαλείας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ 
Η HUMAK Security ανέλαβε με επιτυχία τη διεξαγωγή εκατοντάδων σημαντικών εκδηλώσεων, αθλητικών και καλλιτεχνικών γεγονότων. Σε στενή συνεργασία με τους διοργανωτές, η HUMAK  σχεδιάζει το πλάνο της ασφάλειας στο χώρο της συγκέντρωσης όχι μόνο των παραγόντων αλλά και των θεατών. 
Η HUMAK Security διαθέτει τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα ελέγχου ασφάλειας ( metal detectors , μαγνητικές θύρες κ.τ.λ.)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
Δεκάδες υψηλά πρόσωπα εμπιστεύονται και επιλέγουν τις υπηρεσίες της HUMAK Security για την προσωπική τους προστασία. Για την ασφαλή μεταφορά τους, η HUMAK Security παρέχει ειδικά εξοπλισμένα μέσα μετακίνησης, ενώ το προσωπικό εκπαιδεύεται σε πιθανά σενάρια κινδύνου ειδικά για κάθε περίπτωση. 
Μέχρι στιγμής έχουν προστατευθεί με ασφάλεια σημαντικά πρόσωπα της πολιτικής, του θρησκευτικού κόσμου, του αθλητισμού, του θεάματος καθώς και πρόσωπα ελληνικής και διεθνούς ακτινοβολίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Η HUMAK Security έχει αναγνωριστεί από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ως Οργανισμός Ασφαλείας για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας Αξιολόγησης της Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Α.Α.Λ.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα Ι. S . P . S . 
Η HUMAK Security έχει αναλάβει την παροχή υποστήριξης σε λιμενικές εγκαταστάσεις για την πλήρη συμμόρφωση του με τον κώδικα I . S . P . S μέσω επιθεωρήσεων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η HUMAK Security παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας αεροδρομίων και αερομεταφορών, αναλαμβάνοντας την φύλαξη αεροπορικών εγκαταστάσεων και αεροδρομίων, καθώς και τον έλεγχο επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών και εμπορευμάτων ( screening ) σε διεθνή αεροδρόμια με ειδικά εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό

Subcategories

  • Extensions

    The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.