swMenuFree


bridge1.jpgbridge2.jpgbridge3.jpgbridge4.jpgbridge5.jpgbridge6.jpgbridge7.jpg

Κέντρο λήψης σημάτων

Εμπιστευτείτε την "Humak Security  και ολοκληρώστε το σύστημα προστασίας του συναγερμού σας με ένα κέντρο λήψης σημάτων.

Συμβουλευτείτε τους έμπειρους τεχνικούς μας για τον συνδυασμό και την επιλογή του συστήματος ασφαλείας που ταιριάζει στην περίπτωση σας. Ακόμα και αν χρειαστεί ζητήστε από τους τεχνικούς μας ραντεβού για την μελέτη του χώρου σας.

* Υπάρχει ακόμα και η δυνατότητα παρακολούθησης του συναγερμού σας με 12-μηνη οικονομική συνδρομή από συνεργαζόμενη Εταιρεία Ασφαλείας.