Εξοπλισμός

  Οχήματα για την εξυπηρέτηση των αναγκών του τεχνικού τμήματος, πλήρως

 εφοδιασμένα με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την συντήρηση και την εγκατάσταση των

 συστημάτων ασφαλείας, προκειμένου να επιτύχουμε την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας.

 

> Θωρακισμένα οχήματα ειδικά για χρηματαποστολές, με συστήματα ασφαλείας που τα

 καθιστούν απαραβίαστα.

> Οχήματα και μηχανές άμεσης επέμβασης και περιπολίας, για επέμβαση σε κάθε έκτακτη

περίπτωση, τα οποία επικοινωνούν διαρκώς με το Κέντρο Λήψεως Σημάτων, το οποίο

μεταφέρει ακριβείς πληροφορίες για καθένα από τους φυλασσομένους χώρους.