Έμψυχο Δυναμικό

Το Τμήμα Προσωπικού έχει οργανωθεί και έχει εκπαιδευτεί με σκοπό να

 ανταποκριθεί και στις πιο δύσκολες απαιτήσεις των πελατών μας 

 Έχουμε ειδικευθεί στις μεθόδους αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων δίνοντας 

 έμφαση στην εξομοίωση και στην άμεση ανταπόκριση και διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων.

 Μπορούμε να προσαρμόσουμε, να σχεδιάσουμε και να καλύψουμε οποιαδήποτε άλλη 

 επαγγελματική δραστηριότητα μας ζητηθεί. Η πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού 

 ιδιωτικής ασφάλειας περιλαμβάνεται στις λειτουργίες του Security Management, σύμφωνα 

 με τους Ursic και Pagano (1974). Η τελική επιλογή προσωπικού ασφάλειας θεωρείται μία 

 από τις σημαντικότερες διοικητικές υπευθυνότητες (Wilsonand McLaren, 1977). Από την 

 πρώτη εποχή της οργάνωσης της ιδιωτικής ασφάλειας στις ΗΠΑ (1600 - 1850, σύμφωνα με 

 τους Eldefonso και Sullivan) επισημάνθηκε η ανάγκη θέσπισης βασικών προαπαιτούμενων 

 από πλευράς φυσικής και διανοητικής κατάστασης, όσων θα επιλέγονταν ως προσωπικό 

 ιδιωτικής ασφάλειας. Το θέμα αποτέλεσε αντικείμενο πρώτης προτεραιότητας από την 

 έναρξη της περιόδου της αλματώδους ανάπτυξης της βιομηχανίας της ιδιωτικής ασφάλειας, 

 που τοποθετείται μεταξύ 1967 και 1982, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα του Jackson και 

 τις παρατηρήσεις του Chiaramonte (σχετ. STEYN, 1998: Πανεπιστήμιο UNISA).

 Προφίλ προσωπικού ασφαλείας

 > Έλληνας υπήκοος.

 >Ειδική άδεια του Ν.2518/97. Κατάρτιση 105 ωρών.

 > Λευκό ποινικό μητρώο.

 >Φυσική ευγένεια.

 > Αποφυγή καπνίσματος.

 >Γνώση αυτοάμυνας – αυτοπροστασίας (Σεμινάρια).

 >Άριστη αντίδραση στις επικίνδυνες καταστάσεις στις οποίες καλούνται να επέμβουν.

 • Πειθαρχία – Αντίληψη – Υπακοή.

 • Γνώση Πρώτων Βοηθειών.

 • Άριστη γνώση χειρισμού μέσων πυρόσβεσης.

 • Γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικών).

 HUMAK SECURITY 5

 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 Το ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ λειτουργεί έτσι ώστε γίνετε: 

 >Σωστή Επιλογή προσωπικού ασφαλείας
 
 >Οργάνωση και Εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας
 
 >Εξειδίκευση προσωπικού ασφαλείας - Έλεγχος προσωπικού ασφαλείας
 
 >Εξοπλισμός προσωπικού ασφαλείας
 Ο φύλακας ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους υπευθύνους της εταιρίας 

 HUMAK SECURITY (επόπτες, αρχιφύλακες), ενώ σε ειδικούς επισημασμένους χώρους θα 

 τοποθετηθούν ειδικά κλειδιά ελέγχου αύλακος (ρολόι περιπόλου) για την επισήμανση και τον 

 έλεγχο της ακριβής ώρας της περιπολίας. Καθημερινά συμπληρώνει την ειδική αναφορά 

φύλακας όπου αναγράφονται οι ώρες περιπολίας, καταγράφει τα αξιοσημείωτα γεγονότα που 

 έχουν συμβεί κατά την περιπολία.