Στελέχη HUMAK

ΑΝΩΤΑΤΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ HUMAK SECURITY

 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΗΝΤΗΣ: ΣΤΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΗΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΜΠΟΥΡΝΟΒΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & (ΙNSTRUCTOR)