Υπηρεσίες

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HUMAK SECURITY Εxecutive Security Servises V.I.P & Maritime Security

- Σχεδιασμός Ασφαλείας (Ανάλυση Ρίσκου – Εκτίμηση Απειλής).

- Απεγκλωβισμός V.I.P από επικίνδυνες ζώνες & εμπόλεμες περιοχές.

- Εργοστασίων - Βιομηχανικών χώρων.

- Δημοτικών κτιρίων - Τραπεζών.

- Φρούρηση Πρεσβειών και Προξενείων.

- Φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων.

- Ασφάλεια Κοινωνικών – Πολιτιστικών – Αθλητικών εκδηλώσεων.

- Ασφάλεια Μεταφορών.

- Ασφάλεια λιμένων & πλοίων.

- Φύλαξη μαρίνας & γιωτ.

- Ασφάλεια αερολιμένων & αεροσκαφών (Sky Air Marsal).

- Προστασία & Συνοδεία – Ασφάλεια μαρτύρων δικαστικών υποθέσεων.

- Προστασία & Συνοδεία Υψηλών Προσώπων – Διπλωματικά Σώματα (Δ.Σ.) εντός και

εκτός Ελλάδος.

- Συνοδεία και επιτήρηση ανηλίκων.

- Παρακολούθηση & αντιπαρακολούθηση.

- Φύλαξη και φρούρηση ολόκληρων οικισμών & κοινοτήτων με περιπολικό

- Εξοπλισμός ανίχνευσης ηλεκτρονικών υποκλοπών.

- Φύλακες ασφαλείας, διασώστες σχεδιασμός ασφαλείας, πυρασφάλεια.

- Φύλαξη Στρατιωτικών Εγκαταστάσεων.

- Δασοπροστασία & Πυρασφάλεια.

- Ασφάλεια Συνεδρίων, Δεξιώσεων.

- Ασφάλεια Νοσοκομείων.

- Φύλαξη Οικισμών – Κατοικιών.

- Ασφάλεια Αιολικών Πάρκων.

- Εκπαιδεύσεις σε θέματα ασφαλείας & Α ́ Βοηθειών Yδάτινο Περιβάλλον.

- Κώδικα ISPS (International Ship & Port Security) ΜARITIMΕ (PRIVATE)

- Ασφάλεια και συνοδείες πλοίων (Ένοπλές και άοπλες επιχειρήσεις πλωτή ασφάλεια

και περιπολίες).

ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρείες σε όλη την Ελλάδα έχουν εμπιστευτεί την

ασφάλεια των χώρων τους στην HUMAK Security. Προτεραιότητά μας είναι, εκτός από την

πλήρη φύλαξη του χώρου, ο αποτελεσματικός έλεγχος της κίνησης, η διευκόλυνση της

πρόσβασης εργαζομένων και επισκεπτών (receptionduties) και η διατήρηση της ομαλής ροής

σε εισόδους και εξόδους.

Οι ανάγκες του χώρου σε ασφάλεια αναλύονται εξονυχιστικά από την HUMAK

Security και το πλάνο ασφάλειας που καταρτίζεται, απαντά σε κάθε πιθανό σενάριο

κινδύνου. Το προσωπικό της HUMAK Security εκπαιδεύεται με βάση τις ανάγκες κάθε

χώρου σε ασφάλεια. Πολύ σημαντική θεωρείται η εξοικείωση με το περιβάλλον, αλλά και με

τις δραστηριότητες του κάθε πελάτη.

ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

H HUMAK Security διαθέτει ιδιόκτητο Κεντρικό Σταθμό Λήψης Σημάτων Συναγερμού

και Τηλεπαρακολούθησης Εικόνας, με τον οποίο παρακολουθεί, ελέγχει και αρχειοθετεί σε

24ωρη βάση χιλιάδες σήματα από συναγερμούς και συστήματα CCTV που είναι

εγκατεστημένα σε εταιρείες, τράπεζες, δημόσια κτίρια, κατοικίες, καταστήματα, κ.τ.λ. Το

κέντρο λήψης σημάτων λειτουργεί όλο το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο σε ειδικά

διαμορφωμένο χώρο.

Οι ενέργειες που εκτελεί ο Κεντρικός Σταθμός της HUMAK Security για λογαριασμό

των πελατών είναι οι εξής:

- Ελέγχει τον χειρισμό ενεργοποίησης – απενεργοποίησης του συστήματος συναγερμού,

ενημερώνοντας εγγράφως κάθε μήνα τον συνδρομητή για τις ημέρες και ώρες χειρισμού

των συστημάτων αυτών.

- Ενεργοποιείται η υπηρεσία της άμεσης επέμβασης της HUMAK Security με συνέπεια

την άφιξη περιπολικού στην εγκατάσταση από όπου έχει λάβει σήμα συναγερμού.

HUMAK SECURITY 8

- Ενημερώνει και κινητοποιεί τις αρμόδιες Αρχές (Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ,

κ.λ.π.) σε κάθε σήμα.

ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η HUMAK Security διαθέτει στόλο ασυρματοφόρων οχημάτων και μοτοσυκλετών που

επεμβαίνουν άμεσα σε περιπτώσεις συναγερμών. Η υπηρεσία της άμεσης επέμβασης

καλύπτει καθημερινά και κατά την διάρκεια του σαββατοκύριακου και αργιών σε 24ωρη

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η HUMAK Security διαθέτοντας ένα πολυδύναμο τεχνικό τμήμα υποστήριξης

στελεχωμένο από έμπειρο, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό είναι σε θέση να εφαρμόσει κάθε

σχέδιο μελέτης φύλαξης με ηλεκτρονικά μέσα σε οποιοδήποτε χώρο. Το προσωπικό, το οποίο

απαρτίζει το τεχνικό τμήμα εφαρμογής και συντήρησης, υποστηρίζεται από όλα τα

κατάλληλα μέσα (οχήματα – ειδικά εργαλεία – ηλεκτρονικές συσκευές), ώστε να

ανταποκρίνεται άμεσα και ποιοτικά σε κάθε ανάγκη εφαρμογής ή παροχής υπηρεσίας.

Η HUMAK Security στον τομέα των τεχνικών έργων, έχοντας σαν κύριο μέλημα την

παρακολούθηση της τεχνολογικής εξέλιξης, φροντίζει πάντα για την απαραίτητη ενημέρωση

– εκπαίδευση στα σύγχρονα συστήματα με συνεχή σεμινάρια, τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο

και στο εξωτερικό. Η αμεσότητα στην υποστήριξη και συντήρηση των συστημάτων αποτελεί

κύριο χαρακτηριστικό του τρόπου δράσης της HUMAK Security, ώστε να μπορεί να

ανταποκριθεί όλο το 24ώρο σε οποιοδήποτε εγκατεστημένο σύστημα ασφαλείας.

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ

Η HUMAK Security ανέλαβε με επιτυχία τη διεξαγωγή εκατοντάδων σημαντικών

εκδηλώσεων, αθλητικών και καλλιτεχνικών γεγονότων. Σε στενή συνεργασία με τους

διοργανωτές, η HUMAK σχεδιάζει το πλάνο της ασφάλειας στο χώρο της συγκέντρωσης, όχι

μόνο των παραγόντων αλλά και των θεατών.

Η HUMAK Security διαθέτει τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα ελέγχου ασφάλειας

(metaldetectors, μαγνητικές θύρες κ.τ.λ.)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Δεκάδες υψηλά πρόσωπα εμπιστεύονται και επιλέγουν τις υπηρεσίες της HUMAK

Security για την προσωπική τους προστασία. Για την ασφαλή μεταφορά τους, η HUMAK

Security παρέχει ειδικά εξοπλισμένα μέσα μετακίνησης, ενώ το προσωπικό εκπαιδεύεται

σε πιθανά σενάρια κινδύνου ειδικά για κάθε περίπτωση. Μέχρι στιγμής έχουν προστατευθεί

με ασφάλεια σημαντικά πρόσωπα της πολιτικής, του θρησκευτικού κόσμου, του αθλητισμού,

του θεάματος, καθώς και πρόσωπα ελληνικής και διεθνούς ακτινοβολίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η HUMAK Security, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα Ι.S.P.S.,

έχει αναλάβει την παροχή υποστήριξης σε λιμενικές εγκαταστάσεις για την πλήρη

συμμόρφωσή του με τον κώδικα I.S.P.S μέσω επιθεωρήσεων Ασφάλειας Λιμένα, Λιμενικών

Εγκαταστάσεων και Λιμενοφυλακίων.