Τμήμα Εκπαιδεύσεων

Προκειμένου να διατηρεί την ανταγωνιστικότητά της και την αρτιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρία HUMAK SECURITY φροντίζει να ενημερώνεται και να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του ενδιαφέροντός της. Ο υπεύθυνος ασφαλείας της εταιρίας συμμετέχει τακτικά σε σεμινάρια και κύκλους μετεκπαίδευσης που οργανώνουν κορυφαίες εταιρίες του χώρου του εξωτερικού, ενώ σε συνέχεια προχωρά στη διεξαγωγή ενδοεταιρικών σεμιναρίων προκειμένου να μεταδώσει τις γνώσεις του και στο υπόλοιπο προσωπικό της εταιρίας.  Από διάφορους κύκλους σεμιναρίων περνάει το προσωπικό και κατά την πρόσληψή του στα πλαίσια κατάρτισής του και εξοικείωσής του με τις τεχνικές και τον τρόπο που η εταιρία λειτουργεί και αντιμετωπίζει τις υπηρεσίες που προσφέρει.

► Εκπαίδευση αντιμετώπισης πολυτραυματία
►Ασφάλεια κτηρίων και εγκαταστάσεων.  
►Ασφάλεια Επισήμων Προσώπων (V.I.P , Close Protection).  
►Πρόληψη και αντιμετώπιση απειλών τοποθέτησης εκρηκτικών-εμπρηστικών μηχανισμών. 
►Εκπαίδευση στο Νομικό Πλαίσιο των εταιριών Ι.Ε.Π.Υ.Α 
► Βασικές Πρώτες Βοήθειες.

 

Ασφάλεια VIP

Bodyguard Book