swMenuFree


bridge1.jpgbridge2.jpgbridge3.jpgbridge4.jpgbridge5.jpgbridge6.jpgbridge7.jpg

Εξειδικευμένες υπηρεσίες (VIP)

Η HUMAK SECURITY θέλοντας να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας,

καλύπτει όλο το φάσμα, ακόμα και των πιο ειδικών αναγκών των πελατών μας. Προσφέρει

υπηρεσίες φύλαξης και προστασία υψηλών προσώπων (V.I.P.). Στα πλαίσια εκτέλεσης των

υπηρεσιών αυτών, η εταιρεία μας διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας, που με

απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα μπορεί να παράσχει ασφάλεια και συνοδεία (V.I.P.).

Η εμπειρία μας, σε συνδυασμό με τις αυστηρά τηρούμενες διαδικασίες για την ασφάλεια

V.I.P. (εκτίμηση των επιπέδων κινδύνων που προκύπτουν από επιτόπου επίσκεψη ειδικής

ομάδας μας στους χώρους που θα παρευρεθεί το φυλασσόμενο πρόσωπο), καλύπτουν πλήρως

τις ανάγκες προστασίας του. Επιπροσθέτως, είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε σε μια

σειρά πιθανών αιτημάτων των πελατών:

1) Συντάσσουμε εμπεριστατωμένες μελέτες που θα περιέχουν κοστολόγια και προτάσεις για

την ασφαλή διεκπεραίωση του έργου διασφάλισης του φυλασσόμενου προσώπου.

2) Παρέχουμε επί 24ώρου βάσεως ειδικά εκπαιδευμένους φρουρούς για την αποτροπή

τυχόν απειλητικών ενεργειών.

3) Μεριμνούμε για την ασφαλή μετακίνηση του φυλασσόμενου, καθώς και των ατόμων του

στενού περιβάλλοντός του.

4) Οργανώνουμε διαβαθμισμένες επιχειρήσεις για συνοδεία ή φρούρηση.

5) Ελέγχουμε και αξιολογούμε, εάν τυχόν καλεσμένοι σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπου

συμμετέχει ο φυλασσόμενος, θα μπορούσαν να αποτελούν απειλή.

6) Αναλαμβάνουμε έργα ειδικών απαιτήσεων, όπως μετάβαση σε Τράπεζα - συνοδεία

Χρηματαποστολών, συνοδεία και επιτήρηση ανηλίκων, συνοδεία V.I.P από και προς

περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, συναυλίες κ.ά.

Επιπλέον, πρωτοπορήσαμε στον ελλαδικό χώρο, δημιουργώντας ένα νέο τμήμα

εκπαίδευσης στη διάσωση και στις Α ́ Βοήθειες, καθώς και υποστήριξης και κάλυψης σε

πρωτοβάθμιο υγειονομικό επίπεδο. Όλο το προσωπικό που επανδρώνει το τμήμα είναι άρτια

εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς.